اخبار عمومی

 

 

 

 

276248
تاریخ انتشار: 1397/12/18 22:37
ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنده؛
کمرنگ شدن مطالبه گری و اعتیاد بی تفاوتی، کوبش گری بر نقد نیز میتواند موجبات انعکاس جمود، واپسگرایی و نبود ساز و کار تغییر و اصلاح را سبب شود که پیامدی جز نافرمانی های مدنی به دنبال ندارد

عصرجهان؛ یاداشت دریافتی از سید غفار فتحی
از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسؤولیتهای خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند. (مقام معظم رهبری)
در مفاهیم اسلامی مطالبه و پرسشگری گونه ای از خیرخواهی و اندرزی دلسوزانه در راستای تحقق اهداف و آرمان ها میباشد، که بصورت پنهان و آشکار در حال انجام است
در سایه ی منشور حقوق شهروندی مطالبه گری به عنوان مهم ترین رکن یک حکومت دموکراتیک است و از مسئولیت پذیری و مطالبه گری،  بعنوان دو مولفه ی مهم زیربنایی برای توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی یاد می شوند،که مطالبه گری، هم به بهزیستی اجتماعی کمک و هم زمینه عدالت اجتماعی را بصورت گسترده فراهم میکند
آری اشتیاق شهروندان برای ایثار در راه بیرون کشیدن شهر از یک انزوای فروخته میباشد، که تعارفات را شرمگین و بصورت ایستایی ندای حقیقت خواهی را در راستای نشاط و پویایی یک خواست عمومی تحقق می بخشد، چراکه یک مفهوم غربی نیست بلکه یک مسئولیت اسلامی است که مصداق تعیین میکند، و میبایست نظام‌ پاسخگویی ضروری دانسته شود
 و اما کمرنگ شدن مطالبه گری و اعتیاد بی تفاوتی، کوبش گری بر نقد نیز میتواند موجبات انعکاس جمود، واپسگرایی و نبود ساز و کار تغییر و اصلاح را سبب شود که پیامدی جز نافرمانی های مدنی به دنبال ندارد و در مقابل احترام به تفکرات انتقادی، میتواند موجبات بیرون آوری از حالت انزوا و انفعال شود و توانایی مضاعف تری را با کنشگری،هوشمندی، و منطقی دموکراتیک ایفاکند
جناب آقای مصیب یوسفی،ریاست محترم هیئت فوتبال شهرستان لنده، اگرشهروندی احساس کند بین دغدغه و کنش گری اجتماعی او و حل معضلات رابطه معنادار و منطقی وجود ندارد، احساس ناظران بی طرف را پیدا میکند و مطمئنم که این شهروندان از سعی و تلاش خودمی کاهند
۱- آیا ادبیات تند شما منتقدانتان را وادار به نوعی درماندگی آموخته شده نمی کند؟
۲-شما که پاسخگو نبودن به منتقدانتان را افتخار تلقی می کنید، آیا نمیدانید که در کارنامه خوانی خود باید به خداوند بزرگ، مردم، و وجدان خود پاسخگو باشید؟
۳-جناب آقای یوسفی! زمین زیر پای ما خیلی محکم به نظر می‌رسد، اما اگر اتفاقی بیفتد، زیر پایت راحت خالی می‌شود، ملاک انتخاب شما برای ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنده از جانب خداداد افشاریان چه بوده است؟
۴-به کارنامه خودتون درسال های قبلی و اکنون چه نمره ای می دهید؟
۵-آیا تاکنون جلسه ای آسیب شناسی برای حل بنیادی مشکلات فوتبال شهرستان برگزار کردید؟ اگر برگزار کردید خروجی چه بود؟
۶-آیا صرف برگزاری مسابقات، به توسعه فوتبال لنده منجر میشود که برگزاری این مسابقات را شق القمر میدانید؟
۷-آیامشکل کمبود داوران، با پرورش داوران جوان، در هر سال نمیتوانست تقویت شود، که الان خودکفا باشیم
۸-چرا هیچ بودجه ای درطول این همه سال، از مرکز استان برای هیئت فوتبال شهرستان نمی آید؟ اگر نمی آید مشکل چیست و تا چه اندازه مطالبه گری کردید؟
۹-در جهت اسپانسریابی برای هیات فوتبال شهرستان، چه گام هایی برداشته اید که خود ناگریزید که به  جیب شخصی رجوع  می کنید؟
۱۰-برای توسعه ی فوتبال شهرستان لنده که اکنون توتی هایش در زیر خاک آرمیده اند،چه برنامه هایی را مدنظر و تدوین فرار دادید؟
در پایان امیدوارم از منتقدانتان عذرخواهی و به شبهات وارده پاسخ دهید و ازایده و نظرات با انرژیک همه ی شهروندان نهایت استفاده را ببرید.
سید غفار فتحی


۱۳۹۷/۱۲/۱۷
مطلبی که خواندید ماَخذ از سری یادداشت های دریافتی مخاطبین است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*