اخبار عمومی

 

 

 

 

 

 

300752
تاریخ انتشار: 1399/03/23 20:10
یاداشت│علی نقی خلیلی
خاکستر وجودت را توتیای چشمان خود می کنیم تا بهتر دشمنانت را ببینیم و بدان که فرزندانت بیدار و هوشیارند و در حفاظت از تو حتی از ریختن خون خویش دریغ نخواهند کرد. آسوده باش و غم نخور و بدان که انتقامت را خواهیم گرفت و زاگرس نشینان دگره باره بر دامن پاکت بوسه خواهند زد

پایگاه خبری عصرجهان؛ علی نقی خلیلی- در پی آتش سوزی های اخیر در عرصه های جنگلی زاگرس بالاخص کوه خائیز علی نقی خلیلی ابتدا یاداشتی با عنوان "نامه مادر به فرزندش" به رشته تحریر آوردند و در ادامه یاداشت دیگری تحت عنوان"مادرا: نامه سوزناکت راخواندیم و صدای ضجه و ناله ات را شنیدیم و با جان و دل خریدیم" به شرح زیر نوشت:
ای بلوط! ما فرزندان لرکوچک و بزرگ اعم ازبویریها، بهمئی ها، لک ها، ایلامیها و لرستانیها، مینجاییها  به وجود مادری همچون شما افتخارکرده و میکنیم.تومادری بودی که بس شیران و پاکان دردامنت پرورش دادید تاحافظ ملک و ملت باشند.به شیرپاکی که از شیره جانت خوردیم و به غیرتی که د روجودمان هست انتقامت را ازخائنان به دیارلرتباران و سرزمین شیران و نام آوران خواهیم گرفت.
شماکم فرزندان غیور و دلاوری نخواهیدداشت. زخم سوختنت را التیام میدهیم امروزه برخاکستر تنت  مشغول عزا و ماتمیم و لباس سیاه به تن داریم و خاک دیار بسرمی کنیم تا دگر روز که تخم نیکت بکاریم و درخت وجود رعنا وسبز شود!؟ آنوقت همه ما لباس سبزخواهیم پوشید و به دیدار مادر دلاور خود خواهیم آمد  تا مثل ادوارکهن صلابت و هیبتت راببینیم و خلق خداگواهی دهند که فرزندان لایق و شایسته ای میباشیم میآییم تا دگربار زیر سایه دلنشینت بیاسایم و شنوای آواز خوش الحان کبکان و تماشرگر را رفتن تیهوان چابک پاوتیزرو  و نشستن شاهین برشاخ و برگت باشیم.میآیم تانعره پلگان و آوای کلان و پازنان که به برکت سبزشدنت به دیارخود آمدند تماشا  و نظاره گرحیات پرصلابت وغرورآفرینت باشیم.
مادرا:همگان میدانندکه شاخ و برگت آشیانه عقابان و بازها بوده و هیچگاه اجازه ندادید که جغدان ویرانه نشین و بدیمن برشاخه هایت لانه کنند.تو مایه فخر و مباهات همه لر تباران دیار کهن ایران زمینی و تو فداکارترین مادرعالمی.
مادرجان خکستر وجودت را تو تیای چشمان خود کنیم تا بهتر دشمنانت را ببینیم و نابود کنیم
تا دگر بار چون کفتار شل و روباه شب دزد جرئت به خود ندهند تا به حریمت تجاوز نمایند و دگربار خون به دلمان،اشک به چشمان و سوگورانمان کنند.
مادر و عزیز همه عزیزان: بدان که فرزندانت بیدار و هوشیارند و در حفاظت از تو حتی از ریختن خون خویش برای بقایت دریغ نخواهند کرد. آسوده باش وغم نخورکه فرزندان قدردان و دلاوری دارید و حق مادری را به احسن الوجه ادد خواهند کرد.
مادرآسوده باش آسوده که انتقامت را خواهیم گرفت و دوباره چون سرو سهی در دیار زاگرس قد برخواهید افراشت و زاگرس نشینان بر دامن پاکت بوسه خواهند زد و زیر سایه پر برکت و جلالت می آسایند تا دگربار در آن دامن پرمهرت فرزاندان دلاود دیگری پرورش یابند و حافط این بوم برگردند.
تقدیم بهمه لرتباران کشور وفرزندان بلوط
تقدیم کننده علی نقی خلیلی از: ایل سترگ و بنام بهمئی.


 بیشتر بخوانید:
من درخت سوخته بلوطم؛ که فرزندان دلاوری را در دامنه های زاگرس پرورش دادم/ آیا حقم این بود که اینگونه به جانم افتادند و آتش بر تنم افروختند؟

برچسب ها:
علی نقی خلیلی ؛

بیشتر بخوانید :


کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*