اخبار عمومی
308239
تاریخ انتشار: 1402/01/16 02:00
حجم روان آب کلی دشت ممبی حدود 30 میلیون متر مکعب در سال برآورد می شود که بر این اساس مهمترین پتانسیل بالقوه برای تامین آب دشت از طریق احداث سد های کوچک مخزنی و پروژه های تغذیه مصنوعی می باشد.

عصرجهان- با توجه به اینکه افزایش سطح زیرکشت زمین های کشاورزی ، تبدیل زمین های با کشت دیم به زمین های آبی دشت ممبی، کمبود منابع آب سطحی منجر به افزایش نیاز آبی و هجوم به سمت استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و نتیجتاً اضافه برداشت از آن در این شده است لذا با هدف زیر طرح تغذیه مصنوعی ممبی یا سد ایلی آباد ممبی در دست احداث است

1- کنترل و مهار سیلابها فصلی و ذخیره مقدار مازاد آن و کاهش خسارات سیل

2- به تعادل رسانیدن وضعیت آبخوانها در دشت ممبی با بیلان منفی 

3- استفاده از پتانسیل مخزن زیرزمینی جهت ذخیره آب مازاد در فصل غیر زراعی ، اجرای این طرح نیاز ضروری منطقه می باشد.

لازم به توضیح است حجم رواناب کلی دشت ممبی حدود 30 میلیون متر مکعب در سال برآورد می شود که بر این اساس مهمترین پتانسیل بالقوه برای تامین آب دشت از طریق احداث سد های کوچک مخزنی و پروژه های تغذیه مصنوعی می باشد.

پیشرفت فیزیکی طرح 75 درصد اعتبار بوده و مهمترین فعالیت های انجام شده احداث حوضچه های تغذیه به تعداد 4 حوضچه با پیشرفت 95 درصد، احداث تاسيسات انتقال آب با پیشرفت فیزیکی 50 درصد، احداث دستک های بند با پیشرفت فیزیکی 90 درصد، احداث بند انحرافی با پیشرفت فیزیکی 45 درصد می باشد. کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*