1399/04/18 13:06


2789
تاریخ انتشار: 1393/09/01 14:30
روابط عمومی آموزش و پرورش بهمئی
مسابقه علمی ازکلیه دروس پایه سوم متوسطه دوم درشهرستان بهمئی برگزار گردید

.عصرجهان -بهادر امیدی مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش بهمئی خبر داد: مسابقه علمی ازکلیه دروس پایه سوم متوسطه دوم درشهرستان بهمئی برگزار گردید.

مسیح دموری نژاد مدیرآموزش وپرورش شهرستان در این خصوص گفت :این مسابقه درراستای کیفیت بخشی به دروس سال سوم متوسطه دررشته های مختلف برگزار گردیدوپس ازحصول نتیجه دانش آموزان ،مدیران ودبیران برترمورد تشویق قرار می گیرند.

وی گفت :تمام مراحل این مسابقه ازطراحی سوال تا تصحیح واجرا توسط دبیران مجرب اداره آموزش وپرورش انجام گرفت
Copy Right 2013 Artmis.ORG