1400/11/04 19:54


301942   616
تاریخ انتشار: 1399/09/20 15:44
ای کاش تیم اعزامی سازمان بازرسی کل کشور بازدید میدانی از پروژه ها عمرانی مسجدسلیمان داشته باشند و مشکلات مردم را رصد کنند
پایگاه خبری عصرجهان؛ پرویز دیوید خسروی_مدت سه سال است که مسیر پشت برج‌منتهی به جاده بی سیم سر برج توسط اداره آبفا لوله‌گذاری و انشعاب کشیده شد ولی بحال خود رها گردید این در حالیست که پس از بارندگی ها اخیر  مسیر کنده شده نشست کرد و صدماتی به خودروهای عبوری وارد می کند
 قاعدتا در اینگونه پروژه های عمرانی اداره ابفا بایستی هزینه ترمیم عملیات اجرایی را قبل از شروع تخریب به حساب شهرداری واریز کرده باشد اگر چنین بوده پس سهل انگاری از شهرداری است براین اساس جمع اوری ابهای سطحی و رفع چاله چوله های خیابانها با شهرداریهاست و دراین موارد چنانچه ابفا هزینه ترمیم و بازسازی مسیر لوله‌گذاری را نپرداخته قطعا بایستی  تا کتون اقدام بهسازی را انجام‌ می داد 
علی ایحاله شکوائیه و خواست  مردم‌منطقه سربرج بعهده کدام‌ارگان و سازمان است؟
 
قبل از اتفاقات و‌ سوانح و‌ پیامدهای نابهنجار و بارندگی های شدید در پیش اقدام مقتضی و عاجل مد‌نظر مردم‌استCopy Right 2013 Artmis.ORG