1400/11/08 05:41


302843
تاریخ انتشار: 1400/02/25 23:15
استشمام بوی شدید گاز در شهر لیکک نگرانی مردم را فراهم کرده بود که طی بررسی ها مشخص شد دو لیتر ماده بوئار به گاز شهر افزوده شد

پیام دریافتی بخش صدای مردم پایگاه خبری عصرجهان- یکی از شهروندان با ارسال پیام زیر نوشت:استشمام بوی شدید گاز در شهر لیکک نگرانی مردم را فراهم کرد
سلام بوی گاز درسطح شهر لیکک میاد باد کولر میاره داخل منازل
پیگری کنید که انفجاری صورت نگیرد

پاسخ مسولان:

دو لیتر مواد بودار به گاز افزودیم
معمولا  یکی دو روز اول این وضعیت عادی است و مشکلی ایجاد نمی شود
Copy Right 2013 Artmis.ORG