1400/11/04 21:22


302970   373
تاریخ انتشار: 1400/03/16 02:16
اگر دیر اقدام شود شاهد خروج بیشتر نخبگان از شهرستان خواهیم بود

پیام دریافتی بخش صدای مردم پایگاه خبری عصرجهان- مهدی جهاندیده با ارسال پیام زیر نوشت
سلام اینجانب یعنوان دبیر دبیرستانهای متوسطه دوم شهرستان بهمیی شاهدم که بخش قاطع مردم شهرستان دارای تحصیلات عالیه هستند و نخبه های زیادی در حوزه های متنوع وجود دارد
لذا به عنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاهی و فرهنگی بهمیی انتظار دارم بر طایفه گرایی و قومیت گرایی در انتخابات خط بطلان بکشیم
اگر دیر اقدام شود شاهد خروج بیشتر نخبگان از شهرستان خواهیم بود

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG