1402/07/12 13:52


308134
تاریخ انتشار: 1401/12/19 23:07
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ذخیره‌کنندگان دلار اخطار توئیتری مهمی داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ذخیره‌کنندگان دلار اخطار توئیتری مهمی داد و نوشت:‌ «‏رفقا؛ هرچه دلار ذخیره کردید بریزید بازار، یکی از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از طرف اماراته که از یکشنبه کلید میخوره.»
Copy Right 2013 Artmis.ORG