1402/09/12 04:19


308676
تاریخ انتشار: 1402/03/19 15:57
هنگام عقد نکاح مرد تعهد می‌کند مبلغ یا چیزی که ارزش اجتماعی دارد یا مالی که قابلیت تملک دارد را به عنوان مهریه زن، به او پرداخت کند.

توقیف ملک قولنامه ای برای مهریه از جمله سوالات مهمی است که از ما پرسیده می‌شود. مهریه در شرع به عنوان عاملی بازدارنده برای مرد تلقی می‌شود که به تحکیم زندگی کمک می‌کند. در سال‌های اخیر مهریه مشکلات زیادی را به وجود آورده است. یکی از سوالات رایجی که پرسیده می‌شود آن است که آیا توقیف ملک قولنامه‌ ای برای مهریه امکان دارد؟

آیا توقیف ملک قولنامه ای برای مهریه امکان دارد؟

ملک در صورتی‌که جزو مستثنیات دین نباشد برای مهریه قابل توقیف است. اگر توقیف ملک، شرایط زندگی را برای مرد سخت نکند، می‌توان آن را برای مهریه توقیف کرد.

منزلی که در شان مرد و افراد تحت تکفل وی باشد و مغازه یا ملکی که برای امرارمعاش وی و افراد تحت تکفلش ضروری است، املاک مستثنیات دین محسوب می‌شوند.

اموال غیرمنقول مثل ملک چگونه توقیف می‌شوند؟

اگر ملک ثبت شده باشد پس از توقیف آن برای مهریه باید به اداره ثبت محلی که مال در آن‌جا واقع است اطلاع داده شود.

اگر ملک دارای سابقه ثبتی نباشد در صورتی توقیف آن مجاز است که مرد در آن تصرف مالکانه داشته باشد. همچنین توسط کارشناس، مالک آن ملک شناخته شود.

اگر ملک دارای عوایدی (اجاره‌بها) باشد، به‌طوری که عواید یک سال آن برای پرداخت مهریه کافی باشد، در صورت رضایت زن، خود ملک توقیف نمی‌شود و عواید آن برای پرداخت مهریه توقیف می‌شود.

توقیف ملک قولنامه ای برای مهریه

طبق قانون ثبت اسناد و املاک، دولت تنها در صورت‌های زیر شخص را مالک یک ملک می‌شناسد:

  • ملک به نام او ثبت شده باشد.
  • همچنین ملک از طریق مالک رسمی آن به او به ارث رسیده باشد.
  • ملک به وی منتقل شده باشد و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد.

بنابراین تنها با معرفی ملک قولنامه‌ای به عنوان اموال شوهر، نمی‌توان ادعا کرد که مرد مالک آن است. با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه، امکان توقیف ملک وجود ندارد، اما ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک ممکن شود.

طبق این قانون اگر شخصی که سند ملک به اسم اوست، به مالکیت مرد اقرار کند و رضایت خود را نسبت به توقیف ملک اعلام کند، ممکن است دادگاه رای به توقیف ملک مورد نظر بدهد.

منبع:مچله دلتا
Copy Right 2013 Artmis.ORG