1403/03/02 13:56


4092
تاریخ انتشار: 1394/01/05 14:11
هیئت محبین آل طه (علیهم السلام) اردوی سه روز راهیان نور سال ۱۳۹۴ این هیئت که از تاریخ ۹۴/۰۱/۰۳الی ۹۴/۰۱/۰۵ بود به پایان رسید. تصاویر زیر مربوط به این اردوی سه روزه می‌باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان، اردوی سه روز راهیان نور هیئت محبین آل طه سال ۱۳۹۴ که از تاریخ ۹۴/۰۱/۰۳الی ۹۴/۰۱/۰۵ بود به پایان رسید. تصاویر زیر مربوط به این اردوی سه روزه می‌باشد. که از سوی پایگاه مجازی هیئت محبین آل طه ارسال گردید.

رهیان۹۴

-
Copy Right 2013 Artmis.ORG