1399/05/13 23:34


2143
تاریخ انتشار: 1393/06/26 10:18
پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران علی موحدیان بعنوان مسئول هماهنگی شرکتها در امور ایثارگران شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران علی موحدیان بعنوان مسئول هماهنگی شرکتها در امور ایثارگران شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.
Copy Right 2013 Artmis.ORG