1401/04/10 02:55


297344
تاریخ انتشار: 1398/03/18 14:42
.

عصرجهان-صابر جهانیانی که سالهاست در رشته بوکس و رزمی قهرمان ایران و آسیا شده بود چند وقتی است در کشور چین و در لیگ حرفه ای کولون فایت مشغول مبارزه است
لیگ کولون فایت چین از معتبرترین لیگ های حرفه ایست و اگر صابر بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد دروازه ورود به رقابت های حرفه ای UFCرا برای خود باز میکند
این اولین بازی اوست و قرار است ظرف ۳ ماه اینده که در کشور چین مستقر است ۳ بازی دیگه انجام دهد .
ایشان از منجیان غریق خوب و با نظم استان میباشد

برچسب ها:
صابر جهانیانی ؛

بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG