اخبار عمومی
اعلام وصول 2
307802
تاریخ انتشار: 1401/10/20 23:55
امیرکبیر نماد تلاش برای توسعه، آبادی و پیشرفت ایران است

امروز سالروز قتل امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجاراست. امیر نظام نماد تلاش برای توسعه، آبادی و پیشرفت ایران است.مردی که برای بسیاری ازمصلحان معاصرایران الگو بوده و هست.اما همین مرد در کمین سعایت پیشگان و چاپلوسان درباری و وابستگان به سفارت خانه های بیگانه گرفتارشد و جان داد

*نحوه قتل امیرکبیر به روایت قاتل*

حاج علی خان، قاتل امیرکبیر شبی در حالت مستی جریان قتل را چنین بیان کرده:

«قدری که خون جاری شد رنگ امیر پرید... به کارگر گفت عقب من بایست. مایل نبود به زمین بیفتد... امیر خواست به او تکیه کند، اختیارش از دست سلب شد و یک ور به زمین افتاد و سر او صدای مهیبی کرد. از حنجره‌اش صدای عجیبی بیرون می‌آمد.در حال تشنج بود، این منظره برای من خیلی رقت‌آور بود! به میرغضب امر دادم دستمال برده در دهان امیر گذارد -زیرا کف زیاد از دهانش بیرون می آمد- تا زودتر از تشنج خلاص شود، پس از اتمام کار دستور دادم او را شسته در لباس حمام خودش پوشانده امانت گذاشته شود.. و خود مراجعت نمودم».
(یک صد و پنجاه سال سلطنت/ امیر گیلانشاه)

*اعتمادالسلطنه که پسر حاج علیخان معروف، قاتل امیر است، در صدرالتواریخ اصل ماجرا را باجزئیات نقل می‌کند:*

«...چند رگ اورا نشتر زدند.خون از چند جای او روان شد و اعضای او سست شد و فی الحال جان بداد...»>کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*