اخبار عمومی
اعلام وصول 2
309842
تاریخ انتشار: 1402/10/11 10:41
معافیت تحصیلی دانش آموزان به صورت سالیانه صادر می‌شود و هرساله تا پایان تحصیلات متوسطه(حداکثر تا سن ۲۰ سالگی تمام) صادر و تمدید شود. در غیر این صورت از طرف سازمان وظیفه عمومی برای آن ها غیبت منظور خواهد شد.

پایگاه خبری عصرجهان؛خلیل جهان تاب پور معاون اجرائی هنرستان کاردانش مولوی ناحیه 1 اهواز- دانش آموزان پسری که به سن 18 سال تمام می رسند از نظر قانون، مشمول خدمت نظام وظیفه محسوب می شوند لذا باید از طرف دبیرستان و یا هنرستان برای آنان تقاضای معافیت تحصیلی به صورت فردی صادر شود.

دانش آموز باید برگه صادره تقاضای معافیت تحصیلی از سوی آموزشگاه خود را به همراه یک نسخه کارنامه کلی صادره از سامانه امین را به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) تحویل داده و یک نسخه از معافیت تحصیلی صادره از سوی نظام وظیفه را به محل تحصیل خود جهت درج در پرونده تحصیلی تحویل دهد

معافیت تحصیلی دانش آموزان به صورت سالیانه صادر می‌شود و هرساله تا پایان تحصیلات متوسطه(حداکثر تا سن ۲۰ سالگی تمام) صادر و تمدید شود. در غیر این صورت از طرف سازمان وظیفه عمومی برای آن ها غیبت منظور خواهد شد

فایل ورد تقاضای صدور معافیت تحصیلی از سوی آموزشگاه- کلیک کنیدکانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*