اخبار عمومی
اعلام وصول 2
309881
تاریخ انتشار: 1402/10/20 11:00
.

پایگاه خبری عصرجهان؛وب گردی-مستند به ماده ۲۴ قانون مالیات‌ ، اموال ذیل از پرداخت از مالیات برای ارث معاف است۱.وجوه بازنشستگی، وظیفه و همچنین پس انداز خدمت
۲.مطالبات در ارتباط با خسارت اخراج
۳.بازخرید کردن خدمت و مرخصی استحقاقی که استفاده نشده است
۴.انواع بیمه‌های عمر و زندگی و همچنین بیمه‌های اجتماعی
۵.خسارت‌های فوت و دیه
۶.اموال وقف مؤسسات دولتی
۷.اثاث خانه محل سکونت متوفای
۸.خرج کفن و دفن
۹.بدهی‌های فرد متوفیکانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*