اخبار عمومی
اعلام وصول 2
310131
تاریخ انتشار: 1402/12/29 10:52
یادداشت|یدالله مرادی
نفت ملی شد تا ملت عزت یابد و کشور بسوی تمدنسازی نوین حرکت کند که متاسفانه خیلی زود انتقام این ملی شدن صنعت نفت با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ از ایران گرفته شد

یدالله مرادی از گچساران بام نفتی ایران نوشت: نفت سرمایه ملی ملتها بوده و هست که در طول سالهای متعدد هم منشأ خیر و برکت و تولید ثروت شد و هم ابزار غارت و استثمار و استعمار و استحمار بوسیله نظام سلطه برخاسته از انقلاب علمی اروپا گردید و ایران هم قربانی این ماده ی بدبو و درآمدزا با قرارداد مشهور ویلیام ناکس دارسی انگلیس شد که بقولی «سال‌ها» بود که «دست مستور استعمار»، با دادنِ «داسِ مسموم استحمار» به حکّام ضعیف و ذلیل، «نفت ایران» را «نَفی بَلَد» کرده بود! و دست نشاندگان نابلد و جیره خوار همراه این وضعیت ، جنوب ایران طعمه لذیذ برای آنها گردید و جالب اینکه در همین جنوب ایران هم کشتی شان به گل نشست .،هر چند به گونه‌ی گزنده‌ای که ایران و ایرانی، «نهیِ از نَفت خویش» گشته بود، و اسیر چکمه های زور برهنه انگلیسی بر پای قاجار و پهلوی و پلیس جنوب هندی ، تا اینکه از شهریور ۱۳۲۰ در سایه سار توکل بر ایمان و غرور ایرانی کم کم فکر رهایی و مبارزه و استقلال در ایران هم نضج گرفت و در سالهای ۲۸ و ۲۹ با ورود دو جریان ملی به رهبری دکتر محمد مصدق و جریان مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی و تولد مجلسی مستقل و دلسوزتر از گذشته تفکر پیشرفت و توسعه در سایه ی توانایی ایران و ایرانی به بار نشست و اولین جرقه ی خروج از وابستگی و مالکیت بر منابع نفتی و زیر زمینی ایران در مجلس شورای وقت بوسیله چند نماینده از جمله حسین مکی طرح و بسرعت علیرغم مخالفت شدید دولت وقت و حتی توهین رزم آرا نخست وزیر در مجلس به ملت ایران این طرح با استقبال ملت واقع گردید و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس ملی تصویب و روز ۲۹ اسفند همانسال مجلس سنا هم آنرا تایید و بدینطریق نفت ایران نه تنها ملی شد بلکه نفت خاورمیانه را هم ملی کرد و شوق و شور و حمایت مردم را شکل داد و مجلس در اقدامی قدرتمندانه دکتر مصدق را بعنوان نخست وزیر تعیین و مأمور اجرای این طرح نمود .

از سال ۱۳۳۰ دوره ای از تحریم و فشار بر ایران توسط انگلیس و کشورهای اروپا بر ایران تحمیل شد بطوریکه دولت از پرداخت حقوق کارکنانش هم باز ماند و ناچار شد که طرح اوراق قرضه ملی را برای جبران عایدات اجرا نماید که با همراهی ملت و دو جریان سیاسی وقت سرافرازانه این مرحله را گذراند و شکایات خود را در محاکم قضایی بین المللی با کیاست و سیاست حقوقدان توانمندش دکتر مصدق با پیروزی افتخارآمیز به پایان رساند و یوغ تحمیلی وابستگی را از نفت و درآمدهای آن باز نمود .

نفت ملی شد تا ملت عزت یابد و کشور بسوی تمدنسازی نوین حرکت کند که متاسفانه خیلی زود انتقام این ملی شدن صنعت نفت با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ از ایران گرفته شد و باز استثماری نوین با قرارداد کنسرسیوم نفتی اروپایی و آمریکایی ( شراکت همه جهانخواران) پدید آمد و سالها طول کشید تا دست تدبیر و همت والای مردم در انقلاب اسلامی عنان نفت و نفتی و گاز و صنعت استخراج و بهره‌برداری و صادرات را پیروزمندانه بدست گیرد .

روز ملی شدن نفت را باید به دستهای گریسی ،لباسهای آلوده ،پوتین های کار ، ریه های پر از گاز ،پیشانی های عرق کرده و افکار بلند و تلاشگر کارگر و کارمند صدیق این صنعت در سراسر ایران تبریک گفت و درود برایشان ارزانی داشت .

یدالله مرادی

۲۹ اسفند ۴۰۲

گچساران بام نفتی ایران

برچسب ها:
یدالله مرادی ؛

بیشتر بخوانید :


کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*