1402/12/09 09:58


306693
تاریخ انتشار: 1401/07/05 19:46
رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی: شعار «تا پای جان، برای ایران» با توافق جمعی به عنوان شعار تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انتخاب و به کمیته برگزار کننده مسابقات ارسال می‌شود.

رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی: شعار «تا پای جان، برای ایران» با توافق جمعی به عنوان شعار تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انتخاب و به کمیته برگزار کننده مسابقات ارسال می‌شود.
Copy Right 2013 Artmis.ORG