1403/02/02 16:59


307450
تاریخ انتشار: 1401/09/08 09:32
وریا غفوری صبح امروز با قرار وثیقه آزاد شد

 میزان نوشت: صبح امروز وریا غفوری با اعزام از زندان به دادسرا و انجام آخرین تحقیقات قضایی از زندان آزاد شد.

بر اساس این گزارش؛ با بررسی پرونده، انجام آخرین تحقیقات قضایی، نظر دادستان تهران و بازپرس پرونده؛ وریا غفوری پس از حضور در دادسرای تهران با سپردن قرار وثیقه مناسب از زندان آزاد شد.
Copy Right 2013 Artmis.ORG