1403/01/26 12:40


309605
تاریخ انتشار: 1402/09/02 13:41
توجه ویژه به شهرستان رامهرمز در زمینه جذب کادر درمان،افزایش تخت های دیالیز و تعبیه محل مناسب جدید جهت افزایش خدمت به بیماران دیالیزی رامهرمز و اولویت قرار دادن رامهرمز با توجه به موقعیت استراتژیک آن در زمینه توزیع متخصصین در این بازدید از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان شد

به‌ گزارش پایگاه خبری عصرجهان؛ دکتر میثم معزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و هیئت همراه از مراکز درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامهرمز بازدید کردند.

در این بازدید سرزده دکتر میثم معزی با حضور در بخش های مختلف اعم از اورژانس ؛ مرکز دیالیز و ... و همچنین گفت و گو با بیماران و کادر درمان بازدید جامع و مفصلی از مراکز درمانی رامهرمز بعمل آوردند

معاون درمان در این بازدید مسائل زیر را عنوان کردند:

1⃣توجه ویژه به شهرستان رامهرمز در زمینه جذب کادر درمان

2⃣افزایش تخت های دیالیز و تعبیه محل مناسب جدید جهت افزایش خدمت به بیماران دیالیزی رامهرمز

3⃣اولویت قرار دادن رامهرمز با توجه به موقعیت استراتژیک آن در زمینه توزیع متخصصین

دکتر میثم معزی در پایان مژده ای را به کادر درمان استان در زمینه افزایش چشمگیر تعرفه گذاری خدمات پرستاری ارائه دادند .

برچسب ها:
میثم معزی ؛

بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG