1403/02/02 16:54


309945
تاریخ انتشار: 1402/11/10 09:48
در استانی که قبرستانش اثرگذاری‌اش از دانشگاه بیشتر است، چرا باید من کاندید در دانشگاه حضور پیدا کنم.

یکی از نامزدهای دانشگاهی انتخابات مجلس در استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص حضور کاندیداهای مجلس در دانشگاه‌ها نیز گفت: در استانی که قبرستانش اثرگذاری‌اش از دانشگاه بیشتر است، چرا باید من کاندید در دانشگاه حضور پیدا کنم. دانشگاه‌های ما اثرگذاری‌اش را از داست داده است.

وقتی قبرستان می‌رویم، اثر بیشتری دارد، چرا باید به دانشگاه برویم. خیلی از کاندیدها اگر می‌دانستند، دانشگاه اثرگذارتر است، نامزد انتخابات مجلس نمی‌شدند. ما در فاتحه‌خوانی‌ها باهم رقابت می‌کنیم نه در دانشگاه‌ها.
Copy Right 2013 Artmis.ORG